Kjos komfortabel med underskudd

By on April 23, 2009 0 8 Views

Dette er langt bedre enn for samme kvartal i fjor, da underskuddet var 293 millioner kroner. Inntektene for årets tre første måneder var nesten 1,4 milliarder kroner mot 1,09 milliarder for samme periode i fjor. Antall passasjerer økte med fem prosent, fra nesten to millioner til drøyt 2,1 millioner. Kabinfaktoren har imidlertid gått ned med fire prosentpoeng, fra 78 prosent til 74 prosent.

– Jeg er godt tilfreds med dette førstekvartalsresultatet. I en situasjon der bransjen står overfor store økonomiske utfordringer leverer vi vesentlig bedre i år enn første kvartal i fjor. Driften vår i Norge går godt, og vi har dreid organisasjonen i Sverige kraftig. Vi har også lansert en rekke nye ruter i Danmark. Dette skal gi resultater for inneværende år, sier Bjørn Kjos i følge NA24.no.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *