Syv prosent passasjernedgang for Lufthansa

By on April 20, 2009 0 5 Views

Mens passasjernedgang var syv prosent sammenliknet med fjorårets, var det gjennomført en kapasitetsreduksjon på 3,3 prosent. Dette medførte en kabinfaktor på 74,1 prosent, en nedgang på 3,1 prosentpoeng. Det var en nedgang i passasjertrafikken i alle regioner.

 

30. april presenterer Lufthansakonsernet sine kvartalstall.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *