Nedgang i utlandstrafikk

By on April 17, 2009 0 15 Views

Tallene er imidlertid ikke helt sammenliknbare, ettersom påsken i år var i april mens den i fjor var i mars. I følge Avinor vill nedgangen vært enda større hvis påskeferien hadde vært avviklet på samme tid som i fjor.


Totalt reiste i underkant av 3,2 millioner passasjerer til og fra Avinors lufthavner i mars. Innlandstrafikken gikk opp med 7,5 prosent fra mars i fjor, og i sum visertrafikktallene en oppgang på 1,1 prosent.

Totalt har drøyt 8,4 millioner passasjerer reist til og fra Avinors lufthavner så langt i år. Det er en nedgang på 6,1 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *