NHO Reiseliv fornøyd med ambisjonene i Nasjonal Transportplan

By on April 16, 2009 0 4 Views

På en felles høring for transportplanen møtte regiondirektør for NHO Reiseliv Innlandet, Tore Haug og seniorrådgiver Siri Stang. Stang åpnet møtet med komiteen med å konstatere at NHO Reiseliv er fornøyd med ambisjonene i regjeringens plan og at rammenivået er tilfredsstillende, men pekte på at det er behov for ytterligere midler for å oppgradere stamnettet, samt at nivået på vedlikeholdet i perioden er for lavt.

 

NHO Reiseliv er godt fornøyd med at det er satt av en milliard kroner – en økning på 661 millioner til rassikring hvert år. – Det er grunnleggende for Norge som turistmål å tilby trygg og forutsigbar transport, sier Stang. Når det gjelder Nasjonale turistveger, er NHO Reiseliv opptatt av disse strekninger blir ferdigstilt, og er fornøyd med at arbeidet er trappet opp. – NHO Reiseliv mener at det er viktig at prosjektet blir synliggjort og trukket frem i planen. Imidlertid advarer NHO Reiseliv mot at Nasjonale Turistvegprosjektet skal overføres fra staten til fylkeskommunen som en følge av den nye forvaltningsreformen, skriver NHO Reiseliv på sine nettsteder.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *