Kabinansatte trenger ikke jobbe mer enn pilotene

By on March 31, 2009 0 8 Views

De 659 kabinansatte som gikk til søksmål får 10.000 kroner hver i erstatning for at de har hatt en mer ugunstig arbeidstid enn pilotene. De kabinansatte tolker dommen som full seier. SAS Norge ser derimot ikke at de har tapt saken, skriver dn.no

De kabinansatte ønsket forskjellsbehandlingen til livs, og fordi de fleste pilotene er menn og de fleste kabinansatte er kvinner, så de på saken som en prinsipiell likestillingssak. Mens de kabinansatte tapte i Øvre Romerike tingrett, fikk de medhold i Eidsivating lagmannsrett.

Mine klienter er selvfølgelig strålende fornøyd! Dette er en enestående dom i Norge, sier advokat Jan Fougner hos Wiersholm, Mellbye & Bech til DN.no.

SAS Norges kommunikasjonsdirektør Thomas Midteide deler imidlertid ikke denne oppfatningen.
– Jeg ser ikke på denne saken som prinsipiell. SAS Norge har ikke brutt likestillingsloven. Retten har lagt vekt på at SAS Norge både forut for tingrettens behandling i 2008 og forut for lagmannsrettens behandling i 2009 tilbød de kabinansatte en 5/4-ordning basert på 178 arbeidsdager per år. Begge ganger takket kabinforeningen nei. Derfor ser vi ikke på denne dommen som et tap, sier han til DN.no.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *