Felles EU-luftrom

By on March 27, 2009 0 9 Views

I følge tilhengerne av forslaget vil dette føre til lavere billettpriser, raskere reisetider og mindre utslipp av koldioxid, mens kritikerne anser at dette kan få negative konsekvenser for miljøet.

 

Diskusjonene om et felles luftrom over EU har pågått i korridoerne i Brussel og Strasbourg i flere år. Men nå ser det ut til at forslaget blir virkeligehet. Onsdag sa parlamentet med stort flertall ja til forslaget, skriver svd.se.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *