Stort konfliktpotensiale mellom reiseliv og vindkraft

By on March 25, 2009 0 7 Views

Dette er hovedkonklusjonen fra en studie gjennomført av Vestlandsforsking på oppdrag fra NHO Reiseliv, Næringslivets Hovedorganisasjon Sogn og Fjordane (NHO), Vestavind Kraft AS og Energibedriftenes Landsforening (EBL).

 

Konklusjonen baserer seg på erfaringer fra utlandet, 75 dybdeintervjuer av norske og utenlandske turister langs kysten av Norge og studier av tre lokaliteter i Norge.

 

Undersøkelsen avdekker at det er et konfliktpotensial mellom reiseliv og vindkraft, men at dagens vindkraftverk i liten grad har medført konflikter for reiselivet lokalt. Det er noe større konflikter regionalt enn lokalt. Det største konfliktpotensialet knytter seg til muligheten for en mer omfattende vindkraftutbygging og påfølgende konflikter i forhold til dagens merkevarebygging av Norge som ferieland, der myndigheter og næringsliv har valgt friskhet og sterke opplevelser i vakker og ren natur som kjernen i merkevaren.

 

Undersøkelsen viser videre at holdningene blant turister til vindkraft er gjennomgående

positiv eller nøytral, men at norske turister er mer skeptiske enn utenlandske turister.

 

Norske myndigheter ønsker å satse på utbygging av vindkraft fra dagens omfang på 1,1 TWH til 3 TWH innen 2010, samtidig som myndighetene ønsker at reiselivet skal være én av fem hovedsatsinger i norsk næringslivspolitikk, der bærekraftig reiseliv er ett av tre hovedmål i regjeringens reiselivsstrategi. Skal regjeringens mål for vindkraft og reiseliv kunne samordnes, er det viktig at myndighetene belyser sumeffektene nasjonalt av vindkraft på en bedre og mer systematisk måte enn i dag.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *