Nye emisjonsmillioner til Hurtigruten

By on March 25, 2009 0 7 Views

Denne emisjonen setter punktum for en vellykket refinansiering av selskapet hvor de viktigste delene var ny egenkapital og avdragutsettelse fra lånegiverne i tre år.

– Vi er svært godt fornøyd med at våre eiere har tro på Hurtigruten. Det er en stor tillitserklæring at eksisterende eiere og ansatte satser nesten 400 millioner i ny egenkapital til selskapet i et vanskelig finansmarket, sier administrerende direktør Olav Fjell i en pressemelding.

Reparasjonsemisjonen som nå er sluttført var et tilbud til de som var aksjonærer i Hurtigruten per 22. desember 2008 og som ikke fikk kjøpe aksjer gjennom den rettede emisjonen før jul.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *