Mange booker reiser etter e-post tilbud

By on March 23, 2009 0 6 Views

I følge undersøkelsen, som er gjennomført av Epsilon, mener 92 prosent av dem som mottok reisee-post at dette er en god måte å få vite om nye produkter og tilbud. Dette er langt høyere enn for andre typer produkter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *