SAS-emisjon til 2,63 SEK per aksje

By on March 13, 2009 0 4 Views

For hver aksje som innehas på avstemningsdagen 18. mars har aksjeeierne rett til å tegne 14 nye aksjer, i følge en pressemelding fra selskapet.

Tegningsperioden pågår mellom 23. mars og 6. april.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *