Reiselivssatsning i nord skal utvikles

By on March 13, 2009 0 5 Views

De neste trinnene i Nordområdestrategien ”Nye byggesteiner i nord. Neste trinn i regjeringens Nordområdestrategi” ble presentert i går, og viser en klar satsing på reiselivsnæringen.

 

Det ble trukket frem følgende tiltak for å utløse fremtidig verdiskaping innen turisme i nordområdene:
• Markedsføring og merkevarebygging av nordområdene som destinasjon
• Bedre kvaliteten på reiselivsproduktene i nord:
• Bedre tilgjengeligheten og videreutvikle landsdelens infrastruktur:
• Opprette helårs arbeidsplasser og helårs produkter:
• Styrke formell kompetanse i og om reiseliv – kunnskap om natur, naturvern, kultur, kulturminner og markeds- og produktutvikling.

 

Mer informasjon her

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *