Syv prosent færre hotellovernattinger

By on March 6, 2009 0 4 Views

Totalt var nedgangen syv prosent sammenliknet med januar 2008. Norske og utenlandske overnattinger gikk ned med henholdsvis syv og ni prosent.

Blant de store utenlandske markedene var det kun antallet danske overnattiger som økte. De økte derimot med hele 10 prosent for hotellovernattinger; fra 76.412 til 84.083 overnattinger, mens antallet danske overnattinger i hyttegrender økte med 15,2 prosent; fra 66.590 til 76.739 overnattinger. Overnattingstallene fra briter og tyskere går derimot ned med hele 21 og 22 prosent.

Kurs- og konferanseovernattinger og yrkesovernattinger gikk ned med henholdvis 16 og 10 prosent, mens ferieovernattinger vist en liten økning fra 413 000 til 415 000 overnattinger (0,5 prosent). Antallet campingovernattinger steg med fire prosent, og det var utenlandske gjester som stod for økningen. Mens det var en økning både blant norske og utenlandske gjester i antallet hyttegrendovernattinger. Totalt var økningen her 13 prosent sammenliknet med januar 2008.

Les mer på ssb.no 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *