NHO Reiseliv ber om mer til markedsføring

By on March 5, 2009 0 16 Views

– Finanskrisen stiller ekstra krav til synlighet i et marked med hard konkurranse om gjestene, sier administrerende direktør i NHO Reiseliv, Knut Almquist.

NHO Reiseliv har i tidligere budsjettbrev hatt mål om 300 millioner kroner til markedsføring av Norge i løpet av Stortingsperioden. Nå bes det om 50 millioner mer. Ikke minst for at markedsføringen i forhold til hjemmemarkedet her i Norge skal styrkes.

– Verden og Norge opplever en finanskrise som nødvendiggjør at vi synliggjør det norske reiselivsproduktet enda bedre og i større grad enn tidligere. Vi er bekymret for hvordan økonomisk usikkerhet og uro skal påvirke folks reisemønster, og mener det må settes ekstra krefter inn både for å holde stand i våre kjernemarkeder og dessuten styrke hjemmemarkedet, sier Almquist

 

Selv om reiselivet ennå ikke er kriserammet sammenliknet med andre næringer som anleggsbransjen og industrien, merkes krisen godt.

– Våre bedrifter har tradisjonelt lav lønnsomhet, og er svært følsomme for konjunkturer. Det må regjeringen ta på alvor, og sette inn tiltak for å unngå at også reiselivet blir kriserammet. Det innebærer å vurdere skattepolitiske endringer like mye som å holde trykket oppe på å følge opp strategien “Verdifulle opplevelser”, sier Almquist.

I sitt budsjettbrev viser NHO Reiseliv til NHOs brev på det skattepolitiske området. Samtidig ber NHO Reiseliv regjeringen blant annet følge opp satsingen på Nasjonale Turistveger og trappe opp arbeidet med rassikring. Det bes også om å trappe opp innsatsen for å hindre gjengroing av kulturlandskapet, og se dette i sammenheng med en satsing på biobrensel.

 

Kilde: NHO Reiseliv

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *