Langt flere yrkesreiser innenlands

By on March 5, 2009 0 18 Views

I fjerde kvartal 2008 økte antallet yrkesreiser innenlands med hele 35 prosent sammenliknet med samme periode 2007, mens antallet feriereiser gikk ned med 2 prosent. I hele 2008 reiste nordmenn i alt 22,1 millioner ganger. Dette er en økning på 7 prosent fra 2007, hvor det ble foretatt 20,6 millioner reiser.

Antall feriereiser innenlands har økt mest, målt i absolutte tall. Regner vi prosentvis, har utenlandsreiser i yrkessammenheng økt mest, med 31 prosent flere reiser i 2008 enn i 2007.

Til tross for økt reisevirksomhet, var det likevel en viss nedgang i antall personer som utførte disse reisene. I alt 1,98 millioner nordmenn hadde vært på overnattingstur i 4. kvartal 2008. Dette er en nedgang på 2 prosent i forhold til 4. kvartal i 2007. Det er 3,55 millioner nordmenn i aldersgruppen 16-79 år, og det betyr at 55 prosent av oss hadde vært på tur med overnatting i løpet av 4. kvartal 2008.

Kilde: ssb.no – der finner du mer info

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *