Norsk reiseliv trenger flere markedsføringskroner

By on March 2, 2009 0 5 Views

Det er nødvendig å trappe opp den statlige innsatsen til markedsføring av norsk reiseliv med ytterligere 65 millioner kroner i neste års statsbudsjett. Det mener reiselivsdirektør Hilde Charlotte Solheim i HSH. Hun legger til at museer og kulturminner i sterkere grad bør inkluderes i dette arbeidet.

 

I nasjonal strategi for reiseliv er det et hovedmål å legge til rette for økt verdiskaping og lønnsomhet i reiselivsnæringen. Strategien skisserer en rekke innsatsområder for å nå dette målet, blant annet økt innovasjon, bedre koordinering av den offentlige innsatsen og økt samarbeid med og i reiselivsnæringen. HSH støtter en sterk og helhetlig satsing på opplevelsesnæringene.

Du kan lese mer på hsh-org.no

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *