HRG melder om nedgang premiumreiser

By on February 16, 2009 0 16 Views

Selv om visse bransjer har redusert sin reiseaktivitet betraktelige, oppveies dette av at andre ”nye” bransjer reiser mer. HRGs klientinntekter for de fire månedene som sluttet siste januar, har økt fem prosent sammenliknet med samme periode i fjor. Etter å ha tatt hensyn til valutagevinster, representerer tallene en inntektsnedgang på 6 prosent.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *