Svakt fra Air France KLM

By on February 13, 2009 0 4 Views

Akkumulert nettoresultat for de tre første kvartalene ble 103 millioner Euro, men inntektene for samme periode var 18.96 millarder Euro.
Selskapets passasjertrafikk holder seg relativt stabil, men det har vært en nedgang i salget av antallet businessklassebilletter. Varetransporten har også gått kraftig ned. Dessuten har tidligere bindinger i høye drivstoffpriser påvirket resultatet negativt.

For hele året forventes en fortsatt nedgang i lønnsomhet, og utvikling vil følges nøye. For sommeren 2009 vil kapasiteten reduseres med 2 prosent, og kostnadene skal ned. Målet er fortsatt at helårsresultatet skal være positivt.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *