SAS med flere interkontinentale kutt

By on February 13, 2009 0 9 Views

De nye rutekuttene er en del av den nye Core SAS-strategien, der det vil bli mer fokus på businessreisene og lønnsomme ruter.

Rutene mellom Stockholm – Beijing, Stockholm – Bangkok og København – New Delhi forsvinner, mens det blir reduksjoner i rutene mellom København – Seattle og København – Bangkok. Disse kuttene kommer som følge av overkapasitet i det interkontinentale markedet.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *