Kraftig fall i flytrafikken

By on February 11, 2009 0 16 Views

Totalt reiste i underkant av 2,6 millioner passasjerer til og fra en av Avinors lufthavner i januar.

– Nedgangen i Norge er på linje med Europa for øvrig, der trafikken i snitt har gått ned med 8 prosent i januar. Luftfarten er konjunkturfølsom. Det ser vi tydelig av de tallene som nå presenteres. For Avinor er det fortsatt viktig å tenke langsiktig og gjøre tilpasninger som ikke vil slå ut negativt den dagen utviklingen snur, sier kommunikasjonsdirektør i Avinor, Ove Narvesen, i en kommentar til januartallene. 

Størst nedgang blant Avinors største lufthavner har Oslo Lufthavn Gardermoen. Her er det registrert en total nedgang i antall passasjerer på 12,8 prosent sammenlignet med januar i fjor. Deretter følger Stavanger lufthavn, Sola, med en nedgang på 9,2 prosent, Tromsø lufthavn, Langnes, 7,7 prosent, Trondheim lufthavn, Værnes, 6 prosent, Bodø lufthavn 4,4 prosent og Bergen lufthavn, Flesland, 4,1 prosent.

Blant de mellomstore lufthavnene har Haugesund lufthavn, Karmøy den største nedgangen, på 15,8 prosent, mens Alta lufthavn og Kristiansund lufthavn, Kvernberget har en nedgang på henholdsvis 14,6 og 12,5 prosent. Kirkenes lufthavn, Høybuktmoen, derimot, har opplevd en oppgang på 9,2 prosent.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *