Ønsker å utvikle bygdeturisme

By on February 6, 2009 0 13 Views

– Det er allment kjent at svært mange av de små bedriftene i dag ikke blir fanget opp av andre reiselivsstatistikker, skriver oppdragsgiveren Distriktssenteret.
Status i denne kartleggingen skal knyttes opp mot indikatorer som type aktører, omfang, antall årsverk, omsetning, gjennomførte utviklingstiltak, fremtidige utfordringer og potensial. Kartleggingen forventes å kunne danne grunnlag for fremtidige anbefalinger og prioritering av tiltak for næringen. Senter for Bygdeforsking jobber i disse dager med å utarbeide spørreskjema for undersøkelsen. Relevante bedrifter og andre oppfordres om å ta kontakt med Senter for Bygdeforsking for å bidra inn mot undersøkelsen.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *