Rekordstort tap ventes for SAS

By on February 2, 2009 0 4 Views

Det er det største tapet i selskapets historie, skriver di.se. Og mange av selskapets ansatte har gått med på reduserte lønninger. Likevel trengs det enda større besparelser. På fredagen kom beskjeden om at SAS selger Spanair til en gruppe spanske investorer for 1 euro. Denne avtalen innebærer, dersom myndighetene godkjenner den, et tap på 712 millioner svenske kroner.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *