Massive kutt hos Boeing

By on January 29, 2009 0 12 Views

Resultatet for fjerde kvartal i fjor viste et tap på 56 millioner dollar. I følge selskapet direktør John McNerney skal jobbkuttene hovedsakelig skje gjennom naturlig avgang, pensjonering og permitteringer.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *