Moderat optimisme i møteindustrien

By on January 23, 2009 0 15 Views

I følge undersøkelsen Mood of the Market ble presentert på EIBTM 2009, er Frankrike, Italia, Spaina, Tyskland og USA de fem mest populære landene blant møtearrangører.  

64 prosent mener det økonomiske klimaet og presse på å redusere kostnader er faktoren som vil ha størst påvirkning i 2009. Likevel, 25 prosent har flere internasjonale konferanser som skal gjennomføres. 39 prosent av møtearrangørene har budsjettert med lavere omsetning i år, mens 61 prosent mener årets omsetning vil bli på nivå med fjorårets eller høyere.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *