Trenger ekstra markedsføringskroner

By on January 19, 2009 0 4 Views

– Dette er et rent krisetiltak. Som følge av svak kronekurs og styrking av andre lands valutaer, har Norge mistet hele 25 prosent av sin kjøpekraft for å profilere seg i utlandet, sier administrerende direktør i NHO Reiseliv, Knut Almquist. Han fortsetter: –  Et av norsk reiselivs største problem er at vi er for lite kjent. I en situasjon med finanskrise og uro er det av overordnet betydning for norsk reiseliv at vi ikke sakker akterut i kampen om kundene.

NHO Reiseliv håper imidlertid at den svake kronekursen vil lokke nye turistgrupper til Norge, selv om den dog gjør det dyrere i markedsføre Norge i utlandet.
– Norge er kjent som et høykostland, men med dagens valutasituasjon er dette bildet endret. Det gir nye muligheter til å trekke til oss gjester, og dette understreker viktigheten av å opprettholde en god markedsføring og gjøre det norske reiselivsproduktet kjent, avslutter Almquist.

Kilde: NHO Reiseliv

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *