Vekst for flytrafikken også i 2008

By on January 13, 2009 0 16 Views

Innlandstrafikken økte med 0,7 prosent, mens utlandstrafikken økte med 5,1 prosent. Totalt reiste 39 547 090 personer til og fra en av Avinors lufthavner i 2008, nesten én million fler enn i 2007.

 

Desembertallene viser en nedgang i antall passasjerer på 3,7 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Konsernsjef i Avinor, Sverre Quale, sier at stagnasjonen og nedgangen i trafikken som flere lufthavner nå opplever, ikke tegner et entydig negativt bilde av utviklingen, og mener det er grunn til å være nøktern optimist ved inngangen til 2009.

– Hvis vi ser bort fra Oslo lufthavn Gardermoen, har ikke nedgangen ved de andre store lufthavnene de siste månedene vært dramatisk, noe også desembertallene bekrefter. Uten finansuroen ville passasjertallet for første gang i historien ha passert 40 millioner, og den årlige veksten på 2,2 prosent er omtrent som forventet for året som helhet, sier Quale i en kommentar til 2008-tallene.

Når det gjelder de siste månedene, mener Quale at en svak norsk krone er én av de faktorene som har gitt nedgang i flytrafikken:  – Når euroen og dollaren blir vesentlig dyrere, vil dette få konsekvenser. Samtidig tror jeg at en sterk nasjonaløkonomi og omfattende tiltak fra myndighetenes side demper uroen her hjemme, sier Quale, som likevel er forberedt på at 2009 blir et utfordrende år. – I den forbindelse jobber Avinor sammen med øvrige luftfartsaktører inn mot politiske myndigheter for å bedre norsk luftfarts rammebetingelser.

Når det gjelder desember har innlandstrafikken gått ned med 2,5 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. For utenlandstrafikken er nedgangen 6 prosent. Totalt reiste i underkant av 2,6 millioner passasjerer til og fra en av Avinors lufthavner i desember, som tradisjonelt sett er en måned med mindre reiseaktivitet enn ellers.

På Oslo Lufthavn Gardermoen er det registrert en total nedgang i antall passasjerer på 6,1 prosent sammenlignet med desember i fjor. Dette er en noe mindre nedgang enn hva lufthavnen opplevde i november. Tromsø lufthavn Langnes hadde en nedgang på 4,7 prosent, Trondheim lufthavn Værnes 2,1 prosent, Bodø lufthavn 1,3 prosent, og Bergen lufthavn Flesland 1,1 prosent. Ved Stavanger lufthavn Sola er det registrert en vekst på 0,3 prosent.

Når det gjelder de mellomstore lufthavnene hadde Alta lufthavn den største nedgangen med 12, 6 prosent. Samtidig er det registrert en trafikkøkning ved en rekke andre mellomstore lufthavner. De regionale lufthavnene har hatt en samlet nedgang på 0,5 prosent i desember sammenlignet med samme måned i fjor, men har året under ett hatt en vekst på 1,2 prosent. Antall flybevegelser økte i 2008 med 1,8 prosent, sammenlignet med 2007, i desember var økningen 0,1 prosent.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *