Nye dystre tall fra SAS

By on January 13, 2009 0 15 Views

Kapasiteten har blitt redusert med 10,2 prosent, hvilket ga en kabinfaktor på 64,8 prosent. Det gir en nedgang 1,7 prosentpoeng sammenliknet med desember i 2007. Yielden forventes å bli noe bedre enn for et år siden.

Totalt for 2008 fraktet SAS-konsernet 25,4 passasjerer, en nedgang på 0,2 prosent sammenliknet med 2007. Mens kabinfaktoren for hele året gikk ned med 3,2 prosentpoeng til 66,1 prosent.

SAS Norge hadde en trafikknedgang på 8,1 prosent, mens kapasiteten ble redusert med 5,7 prosent. Dette gav en kabinfaktor på 56,4 prosent, hvilket er en nedgang på 8,5, prosentpoeng.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *