Resultatvarsel fra Ticket

By on December 18, 2008 0 15 Views

Ticket-konsernets bruttoresultatet i 2008 forventes å bli 20 prosent lavere enn fjorårets. For de tre første kvartalene har resultatet minsket med 15 prosent, mens omsetningsnedgangen var 12 prosent.

 

Hovedårsaken til salgsnedgangen er det globale finanskrisen, og dens effekt på realøkonomien. At folk er mer forsiktige med å bruke penger gir en forventet årlig salgsnedgang på privatreiser på 18 prosent. Dette fører også til at antallet tilbudte reiser er større etterspørselen, hvilket gir lavere priser og dermed lavere marginer, spesielt innen Ticket Selection. Også Sterlings konkurs har påvirket marginene negativt.

 

Tiltaksprogrammet med hensikten å redusere kostnadene har bl.a. redusert arbeidsstyrken med 25 personer, og som følge av det lavere salget vil ytterligere besparingsprogram iverksettes.

 

Den nordiske etableringen av Ticket Forretningsreiser vil belaste resultatet med rundt fire millioner SEK.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *