Nye millardkutt for SAS

By on December 17, 2008 0 7 Views

Den overordnede spareplanen Strategi 2011, har som mål å redusere kostnadene med drøyt 2 milliarder innen 2009, og i lys av finanskrisen kommer trolig dette målet oppjusteres fra 2 til 4 milliarder, i følge NTB.

Dette vil man, ifølge den danske finansavisen Börsen, oppnå med en produktivitetsforbedring på 20 prosent, og forbedringen skal komme ved at de ansatte jobber mer, viser fleksibilitet og går med på å fryse lønnen i ett eller to år. Endrede regler for diett samt lønnreduksjon for enkelte ansattegrupper og endre pensjons- og forsikringsavtalene, vil også være aktuelt.  

SAS Norge skal etter nyttår være 100 færre ansatte, og en lang rekke sommerlige reisemål rundt Middelhavet er besluttet nedlagt i forbindelse med at SAS Norges flypark skal slankes med åtte fly, skriver DN.no.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *