Trange kår for økoturisme

By on December 15, 2008 0 7 Views

Bedriften Svalbard Villmarksenter AS har sendt en e-post til Miljøverndepartementet, Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Sysselmannen på Svalbard, der de opplyser om de vanskelige forholdene for økoturismeaktiviteter.

Karl Våtvik i Svalbard Villmarksenter AS skriver i e-posten at det er komplett umulig å få til en fem dagers rundtur på Spitsbergen ut fra Longyearbyen, der man tilbyr hundekjøring, skiturer og kiting i scooterfrie områder. På en fem dagers rundtur med hundespann klarer bedriften bare å få til en dag i scooterfritt område.

“Men hva hjelper det når så å si alt annet er motorisert? Vi føler oss flaue på vegne av norske myndigheter når vi må melde tilbake til det europeiske marked at dessverre, vi kan ikke levere det etterspurte produktet da vi mangler denne type områder tilgjengelig ut fra Longyearbyen med hundespann, kun med snøscooter”, skriver Våtvik. Han mener at myndighetenes innstilling er et direkte hinder for en videre miljøvennlig utvikling av vinterturismen på Svalbard, at motorisert turisme er favorisert av økonomiske grunner, og at økoturisme ikke får en sjanse til å bevise at denne virksomheten er liv laga både med hensyn til økonomi og arbeidsplasser.

“Det er skrevet mange fine ord og holdt mange festtaler om at miljøvennlig reiseliv skal prioriteres på Svalbard, men det blir bare med ord. Norge beviser igjen at vi er best når det gjelder festtaler, mindre flink når det kommer til realiteter”, skriver Våtvik.

Han avslutter med en oppfordring om at alle positive krefter blir satt i sving for å dreie turismen på Svalbard i en mer bærekraftig retning. Svalbard Villmarksenter vil at motorferdsel skal forbys i større områder rundt Longyearbyen, slik at det går an å ferdes med hundespann og på ski i scooterfrie områder uten å måtte dra på ukeslange ekspedisjoner.

Kilde: NTB

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *