Hurtigruten slanker organisasjonen

By on December 15, 2008 0 6 Views

Fredag meldte Hurtigruten ASA at de konsentrerer driften til kjernevirksomheten og derfor avvikler dagens konsernmodell. Hurtigruten blir et mindre og mer fokusert selskap med færre nivåer, og skal i større grad organisere sin virksomhet etter funksjoner. Selskapet vil kun ha et forretningsområde: Hurtigrutens trafikk langs Norskekysten inklusive Explorer-produktene.

Dagens konsernledelse avvikles og en ny bedriftsledelse opprettes med følgende funksjoner representert: Salg, produkt, marketing, inntekter, økonomi/finans, juridisk og drift. Det melder konsernet i en børsmelding.

Den nye bedriftsledelsen vil bestå av:

– Olav Fjell, administrerende direktør
– Jens Kristian Johnsen, viseadministrerende direktør/CFO
– Leif Øverland, produkt
– Trond Øverås, marketing
– Hans Rood, salg
– Glen Peter Hartridge, inntekter (revenue)
– Torkild Torkildsen, drift
– Ole Fredrik Hienn, juridisk

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *