Inntektsvikt neste år

By on December 10, 2008 0 5 Views

Det samlede tapet anslås til rundt 2,5 milliarder dollar, og i følge rapporten har fallet i oljeprisen bare har hatt en marginal innvirkning på selskapenes økonomi. Dette fordi mange flyselskaper allerede har sikret prisene for lengre perioder.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *