Passasjervekst, men nedgang i kabinfaktor

By on December 9, 2008 0 5 Views

Antallet passasjerer i Norwegian Norge økte med 11 prosent fra 566.467 til 630.919. Mens Kabinfaktoren imidlertid gikk ned ett prosentpoeng, fra 76 til 75 prosent. Yielden anslås til 0,71 kroner i november, ned fra 0,74 kroner i oktober.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *