Kraftig nedgang for BA – spesielt blant premium passasjerer

By on December 5, 2008 0 76 Views

Totalt gikk antallet passasjerer ned med 7,8 prosent sammenliknet med november i fjor, og kabinfaktoren gikk ned 2,2 prosentpoeng til 74,4 prosent. Antallet økonomiklassepassasjerer sank med 4,8 prosent altså betydelig mindre enn i premiumklassen.

Årsaken til nedgang blant de høyprisbetalende skyldes i følge selskapet i stor grad nedgang i reisevirksomhet blant britiske finansfolk.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *