Hotellovernattinger går ned

By on December 5, 2008 0 5 Views

Både norske og utenlandske overnattinger gikk ned med 2 prosent. Av de store utenlandske markedene økte tallet på svenske overnattinger med 2 prosent, mens Storbritannia hadde en nedgang på hele 18 prosent sammenliknet med oktober 2007. Kurs- og konferanseovernattinger gikk opp med 5 prosent, frå 281 000 til 296 000, mens yrkesovernattinger og ferieovernattinger gjekk ned med henholdsvis 5 og 3 prosent.

Fra oktober i fjor til oktober i år gikk tallet på campingovernattinger opp med 7 prosent, frå 223 000 til 239 000 overnattinger. Norske campingovernattinger gjekk opp med 8 prosent, medan utanlandske var om lag uendra.

Antallet hytteovernattinger gikk opp fra 55 000 til 60 000, en økning på 8 prosent. Det var 2 000 flere norske og 3 000 flere utenlandske hytteovernattinger.

Les mer på ssb

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *