Passasjersvikt for Hurtigruten

By on November 26, 2008 0 16 Views

Salgsinntekten gikk ned fra 944,8 millioner i tredje kvartal 2007 til for samme periode 887,1 millioner i år. Driften i tredje kvartal 2008 ga et overskudd før skattekostnad på 60 millioner kroner, mot et overskudd på 141 millioner kroner i tredje kvartal 2007. De viktigste årsakene til nedgangen er færre passasjerer i sommersesongen og store kostnader for finans og bunkers.

Prosessen for å selge kollektivvirksomheten og virksomhet som ikke regnes som kjernevirksomhet startet i mai. Formålet er å redusere gjelden. Etter utgangen av kvartalet har konsernet solgt ferge- og hurtigbåtvirksomheten til Torghatten Nord AS. Kontraktssummen er på 488 millioner kroner.

I rederiets børsmelding beskrives Hurtigruten situasjon fremover som krevende. Markedet er vanskelige og den er påkrevd omfattende endringer. Konsernet viderefører det omfattende endringsprogrammet som har følgende hovedpunkter:

1. Øke inntektene – forbedringsprogram fortsetter
2. Redusere gjeld – salg av virksomhet
3. Redusere konsernets salgs-, markeds- og administrasjonskostnader
4. Ny hurtigruteavtale med staten
5. Finansiell restruktureringsplan

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *