Hotellnæringens fremtid

By on November 25, 2008 0 4 Views

Kundene forandrer seg, teknologien forandringer seg, markedet forandrer seg, og alle disse forandringene kan føles for overveldende. Men dette er også en tid for uforutsette muligheter.

 

– Fremover må hotellene fokusere på flere forhold enn geografiske markeder. Det blir viktigere å dele sine markeder etter demografiske og teknografiske faktorer. For eksempel er generasjonene X og Y uavhengige, så hotellene blir nødt til å etablere relasjoner og bevise for disse kundene at deres hotell er verdt å vurdere. Samtidig foretar disse forbrukerne sine egne undersøkelser. De er mer selvstendige og benytter teknologi i langt større grad enn andre for å kartlegge hvor de vil reise. Spesielt i bruken av mobiltelefoni vil gruppen skille seg fra andre, sier Henry Harteveldt hos Forrester Research. Generasjon X vil stille spørsmål via SMS og forventer et umiddelbart svar.


En annen innovasjon som sannsynligvis blir viktig for næringen er etableringen av lavprishotellkjeder. Videre forventes en større fokus på merkevarebygging. I en verden med mange sosiale media, vil merkevare være en kritisk faktor – med kjente merker ved folk hva de får, og kan spare mye tid på undersøkelser.

En langsiktig trussel for hotellene er risikoen for at nye aktører etablerer seg i markedet. Det gjelder for eksempel aktører innen hus/hytteutleie, som ofte er flinkere til å markedsføre porteføljene sine på nett. 

Du kan lese mer om undersøkelsen på traveldailynews.com

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *