Vurderer salg av Avis Skandinavia

By on November 20, 2008 0 7 Views

Under presentasjonen av årsregnskapet (avsluttet siste september) opplyste det sørafrikanske industrikonsernet Barloworld at de vurderer å selge Avis Skandinavia.

I følge den norske Avis-sjefen Dag Andre Johansen, skyldes denne opplysningen at selskapet i henhold til børsreglene i Sør-Afrika er nødt til å informere om hvorvidt de planlegger å gjøre store salg eller kjøp fremover.

– Per i dag er dette kun oppe til vurdering i konsernet. Det er verken tatt noen beslutning om valg rådgivere i forbindelse med salget eller hvilke selskap som kan være aktuelle kjøpere, sier Dag Andre Johansen.

 

Bakgrunnen til beslutningen om vurdering av salg skyldes at konsernet vil konsentrere sin virksomhet, både geografisk og til kjernevirksomheten (salg og utleie av gruveutstyr og -kjøretøy). I følge Johansen har selskapet tatt en beslutning om å satse i usikre områder med høy risiko og høy avkastning, fremfor i trygge områder med lav risiko og lav avkastning.


Selskapet gjennomfører store investeringer i land som Sør-Afrika, Kongo, Mosambik, Angola og ikke minst Sibir – og fortrinnsvis som leverandør innen gruvedriftsindustrien. De har imidlertid solgt unna en mengde andre virksomheter, bl.a. malingsdivisjon i Australia, malingsfabrikk i Kina, logistikkavdelingen i USA og legemiddeldivisjonen i Storbritannia.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *