Japansk charter til Tromsø

By on November 20, 2008 0 7 Views

Innovasjon Norge, Scandinavian Tourist Board, Avinor, SAS og reiselivsselskapene i Nord-Norge har bidratt til at Nord Norge nå får japanerne flydd inn som charterturister. Asiatene har et høyt forbruk på sine utenlandsreiser, og er derfor en svært attraktiv målgruppe for Nord Norge. Med på det første flyet er 260 turister.

For å være en aktuell destinasjon for asiatiske forbrukere, er det helt avgjørende å være tilstede i distribusjons- og salgskanalene. Samtidig må det finnes tilgjengelig transportkapasitet fra markedene til en markedstilpasset pris. Og det er svært gode grunner for å legge så mye som mulig til rette for japanerne:

– Asia er den regionen på verdensbasis med høyest vekstpotensial i utgående feriereiser og har også et betydelig potensial for helårig trafikk til Norge, sier Per-Arne Tuftin, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge .

Den japanske turoperatøren Club Tourism International Inc har ansvar for innsalget i det japanske markedet, og Tumlare – den største ”skandinaviaspesialisten” i det asiatiske marked, vil være den ansvarlige landarrangør når 260 japanske turister skal oppleve det mangfoldige Nord-Norge på forskjellig vis. Ruten vil opereres av SAS med flytypen Airbus, direkte fra Tokyo til Tromsø.


Nord-Norge har slitt med å oppnå en tilfredsstillende vekst fra det asiatiske turistmarkedet, hovedsakelig grunnet begrenset flykapasitet og lang reisetid.  “Med dette offensive tiltaket vil vi nå ha mulighet å teste ut potensialet for langdistansecharter til ”nordlysets rike”, sier Per Arne Tuftin.

Erfaring fra oppstart av lignende charter til vestlandet nylig har gitt god og ny innsikt i det japanske markedet, dets forbrukeratferd og interesser, og således hvilke aktiviteter og rundreiseprodukter de setter pris på. Dette vil også Nord-Norge dra nytte av gjennom deltakelse i en markedsgruppe som er spesielt opprettet for fremtidig satsing i de asiatiske markedene.

Kilde: Innovasjon Norge

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *