Stabilt i september

By on November 4, 2008 0 12 Views

Camping og hyttegrender opplevde en vekst på henholdsvis fire og ni prosent. I følge nhoreiseliv.no var det for hotellene sett under ett  en nedgang på 0,9 prosent. Norske overnattinger økte med en prosent, mens trafikken fra utlandet gikk ned med seks prosent. Yrkesreiser økte med 1,4 prosent mens fritidsreiser gikk ned drøyt fire prosent. Gjennomsnittlig losjipris økte fra 844 i fjor til 885 i år. De tre nordligste fylkene hadde alle en positiv utvikling.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *