Har kjøpt Northwest Airlines – blir verdens største

By on October 30, 2008 0 37 Views

Det er blitt klart at justisdepartementet i USA godtar oppkjøpet. Samme dag ble det klart at et forlik er kommet på plass mellom Delta og en sammenslutning av 28 passasjerer som forsøkte å stanse oppkjøpet. Konkurransemyndighetene i USA mener sammenslåingen vil føre til en betydelig effektivisering av driften som kommer kundene til gode, samtidig som konkurranseforholdene ikke vil bli forringet i vesentlig grad. Det nye selskapet vil beholde navnet Delta og hovedkontoret vil fortsatt ligge i Atlanta i delstaten Georgia. Deltas administrerende direktør Richard Anderson fortsetter som sjef i det nye selskapet, skriver NTB.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *