Svakt fra Norwegian Property

By on October 27, 2008 0 4 Views

Leieinntektene steg fra 253 millioner i 3. kvartal i fjor til 455 millioner kroner i 3. kvartal i år. De største kostnadsøkningene er knyttet til Verdiendring investeringseiendommer (-1 002 799), finanskostnader (-326 441) og Endring i markedsverdi finansielle instrumenter(435 735).

 

I kvartalsrapporten skriver selskapet følgende om fremtidsutsiktene:

Etter en lengre periode med sterk makroøkonomisk vekst, har de nordiske økonomiene begynt å se virkningene av den generelle makroøkonomiske avmatningen. Så langt har virkningene på det norske kontorleiemarkedet og det nordiske hotellmarkedet vært liten, men det forventes at kontorleienivået stabiliseres og at RevPAR i hotellmarkedet påvirkes noe fremover. Transaksjonsmarkedet for eiendom er svært rolig basert på innstramming i kredittbetingelser hos bankene og begrenset tilgang på egenkapital for nye transaksjoner.

Norwegian Property har styrket balansen betydelig etter emisjonen i juli. I kontorporteføljen har Norwegian Property langsiktige leiekontrakter med KPI-justeringer, som reduserer risikoen i dagens marked. KPI-justeringen per 1. januar 2009 vil bli rundt 5% basert på nåværende forventninger til inflasjonen. Selskapet har et hovedfokus på å sikret gode betingelser ved reforhandling av kontrakter ved utløp; men arbeider også med å reforhandle kontrakter før utløpet av leieperioden for å utnytte dagens sterke leiemarked. I hotellporteføljen er hovedfokuset rettet mot samarbeid med operatørene for å maksimere leieinntektene fremover.

Selskapet arbeider videre med å styrke balansen og har som langsiktig målsetning å redusere Loan To Value til under 70 %, hovedsaklig basert på selektivt salg av eiendeler. Basert på den styrkede balansen etter emisjonen vil selskapet benytte nødvendig tid for å sikre maksimale verdier ved gjennomføring av mulige salg.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *