HRG ønsker felles teknologiske standarder

By on October 16, 2008 0 3 Views

I følge Bill Brindle, HRGs direktør for forretningsteknologi og distribusjon, haster det med å utvikle et felles sett av teknologiske standarder innen forretningsreiser, og at hele bransjen vil tjene på dette.

 

–  Til nå tenderer alle som jobber med løsningsutvikling å jobbe individuelt, og dette gir ofte utfordringer innen sammenkoblinger og integrasjon. Dagens eksisterende retningslinjer er ekstremt brede og leder til forskjellige tilnærmelser, med risikoen at systemene utviklet for et selskap ikke er kompatibelt med systemer utviklet av partnere og kunder, sier Brindle.      

 

Kilde: Eyefortravel.com

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *