Turkish Airlines satser offensivt

By on October 15, 2008 0 9 Views

Det tyrkiske flyselskapet, som har vokst sterkt de siste årene, tar sikte på å styrke framgangen med kjøp av fly både til langdistansene og kortere strekninger, skriver Hegnar.no

Mens mange andre flyselskaper nedbemanner og reduserer kapasiteten som følge av høye drivstoffpriser og finanskriser, benytter det tyriske flyselskapet krisen til å utvide.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *