Flere benytter bonuspoeng

By on October 10, 2008 0 8 Views

Mens Hilton har hatt en 25 prosentlig økning i antallet som benytter bonusnetter i årets første åtte måneder, sammenliknet med samme periode i fjor. Også InterContinental har merket en markant stigning av bruken av bonuspoeng, og har hatt en økning på 14 prosent dette året.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *