5000 nye hotellrom neste år

By on October 10, 2008 0 14 Views

I følge rapporten forventes den totale hotellkapasiteten i Norge å øke med 5.000 nye rom i løpet av 2008/09. Dette fordeler seg på 32 nye hoteller og 20 utvidelsesprosjekter ved eksisterende hoteller.
Rapporten understreker at etterspørselen fremover er usikker. Den ventes enten å flate ut eller gå tilbake noe.
En kilde til økt konkurranse er også at det særlig i fjelldestinasjonene planlegges og bygges mange hytter og leilighetsanlegg som vil henvende seg til de samme kundegrupper som hotellene, skriver NHO Reiseliv.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *