Passasjervekst for Norwegian

By on October 8, 2008 0 9 Views

– Vi er godt fornøyd med september som ble en bra måned for Norwegian, mer enn 800.000 kunder valgte å reise med oss. Vi ser fortsatt sterk etterspørsel etter Norwegians produkter i markedet, og den markante økningen i passasjerer viser at valg av ruteportefølje og spesielt satsningen innenlands har blitt svært godt mottatt, sier finansdirektør Frode Foss.

 

I september fraktet Norwegian.no (norsk og polsk rutenett) 674.399 passasjerer mot 610.460 i samme måned i fjor, hvilket gir en økning på 63.939 passasjerer (+10 prosent) og en økning i passasjertrafikken på 16 prosent. Men flyselskapet mister fem prosentpoeng i kabinfaktoren, og ligger på undr 80 prosent for begge områdene.

 

·         Total passasjertrafikk (RPK) økte med 16 prosent i forhold til september 2007.

·         Total kapasitet (ASK) økte med 26 prosent i forhold til i fjor.

·         Kabinfaktoren var 78 prosent, som er en nedgang på 6 prosentpoeng i forhold til september 2007.

·         For september 2008 forventer selskapet en yield i størrelsesorden NOK 0,75 (+10 prosent).

 

Økningen i passasjertrafikk, produksjon og passasjervolum henger sammen med selskapets ekspansjon på etablerte ruter og oppstart av nye ruter i perioden oktober 2007 til september 2008, samt tilpasning av produksjonskapasiteten og jevn økning i antall passasjerer.

 

Passasjertrafikken innenlands hadde en økning på 30 prosent og en økning i kapasiteten på 39 prosent. Kabinfaktoren ble på 77 prosent som er en nedgang på 5 prosentpoeng i forhold til samme periode i fjor.

 

Utenlands økte passasjertrafikken 11 prosent samtidig som kapasiteten er økt 20 prosent. Kabinfaktoren ble 79 prosent, som er en nedgang på 5 prosentpoeng i forhold til samme periode i fjor. 

 

Operasjonen i Polen utvikler seg i følge flyselskapet tilfredsstillende, men enkelte ruteområder er sensitive til innføringen av drivstofftillegg.

 

Yielden er estimert til NOK 0,75 for perioden (+10 prosent). Den positive utviklingen i yield skyldes til dels innføring av drivstofftillegg. Sammenlignet med fjoråret er kabinfaktoren ned som et resultat av drivstofftillegg og en vridning av kapasiteten mot norsk innenriks der kabinfaktoren er noe lavere, men yielden høyere. Nettoeffekten er en økning enhetsinntekten, noe som bidrar til å motvirke de høye drivstoffprisene.

 

Gjennomsnittlig flydistanse økte med 2 prosent denne måneden i forhold til i fjor.

Salg over internett var i september 84 prosent.

For Norwgians Sverigesatsing, ser tallene gode ut. Kraftig vekst dominerer tallene, selv om kabinfaktoren også her ligger på like under 80 prosent. Dessuten er yieldnedgangen påtagelig. Den er nå estimert til NOK 0,64 for perioden (-22 prosent). Utviklingen i yield og kabinfaktor skyldes dels endringer i ruteporteføljen med nye ruter og 5 prosent lengre gjennomsnitts flydistanse.

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *