Kraftig økning av flykostnadene

By on October 6, 2008 0 9 Views

De gjennomsnittlige prisene forventes å øke mellom seks til åtte prosent, mens ytterligere tilleggskostnader vil føre til ytterligere prisoppgang.

I følge det uavhengige konsulentselskapet Advito vil flyselskapene reagere på de utfordrende omgivelsene med ytterligere å redusere kostnadene samt undersøke måter å tillegge nye inntekter. Dette vil fore til en økning i de totale luftfartskostnadene.

– I gjennomsnitt forventer vi at prisene for 2009 vil øke med mellom seks til åtte prosent sammenliknet med 2008, men det vil være store forskjeller mellom regioner og billettkategori. I tillegg forventes en økning i ekstra avgifter på tre til fire prosent , sier Advitos vice president Bob Brindley.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *