Nedgang i utenlandsk turiststrafikk

By on October 3, 2008 0 7 Views

– Prognosene vi la frem i mai for sommeren viser seg å slå til og mer enn det sier reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin i Innovasjon Norge.

 

Det var færre turister både fra inn og utland i Norge i august i år i forhold til samme måned i fjor. De to viktigste sommermånedene viser til sammen en nedgang på 6 prosent fra utlandet og hele 10 prosent i august. Dette omfatter alle kommersielle overnattinger på hoteller, campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem.

 
– Konkurransen om turistene er hardere samtidig som norsk reiseliv har fått svekket konkurranseevne som følge av at kronen var så sterk i vår og på forsommeren. Nedkjøling og usikkerhet i den internasjonale økonomien bidrar nok også til at sommerens turisttrafikk stagnerer, sier reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin i Innovasjon Norge. Samtidig gjør kronekursen det stadig mer attraktivt for nordmenn å legge ferien til utlandet.

 

– Etter flere år med høy vekst står vi overfor en tøffere markedssituasjon, sier Per-Arne Tuftin. Nedgangen startet først i Storbritannia etterfulgt av Spania og USA, de landene som først merket uroen på finansmarkedene. Mer gledelig er det at veksten i kommersielle gjestedøgn fra Russland og Polen fortsetter.

 

Alle overnattingsformer opplever nedgang i august og hittil i år har hotellene hatt en nedgang i antall overnattinger på en prosent. Hyttegrendovernattinger hadde 11 000 flere overnattinger, en økning på en prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Campingplassene hadde en økning på 2,4 prosent flere gjestedøgn.

 

Nedgangen rammer alle regioner i Norge. Sørlandet går ned med hele 17 prosent i august etter kraftig vekst de første syv månedene. Fjord Norge, Trøndelag og Østlandet er ned 10 prosent, mens Nord-Norge kun går ned 2 prosent.

Kilde: Innovasjon Norge

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *