Fagforeningene på gli

By on September 26, 2008 0 5 Views

Etter et møte med Italias statsminister Silvio Berlusconi har fagforeningene gitt etter. I følge BBC trues flyselskapet med å bli fratatt lisensen hvis ikke de kommer opp med en redningsplan i løpet av dagen.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *