Null vekst i flytrafikken i August

By on September 23, 2008 0 5 Views

Den stadig svakere økonomiske utviklingen bidrar til stor usikkerhet i luftfarten, og spesielt det nordamerikanske markedet vil lide mest. I følge air4cast.com er viser prognosene fortsatt solid vekst for Asia og Midt-Østen, mens veksten i det Europeiske markedet blir moderat.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *